Projektowane i produkowane na zamówienie na określone jubileusze i rocznice - Pzykłady

Liczba
Porządkowa
Nazwa Artykułu
KO 01 A Kufel na 1000 - lecie Gdańska
KO 01 B Kufel na 1000 - lecie Gdańska
KO 02 Kufel na III Szkole Technologii Fermentacji, TEMPUS, Zakopane
KO 03 Kufel na X Festiwal Piw Polskich
KO 04 Kufel na Barburkę 2000 dla P. G. N. i G.
KO 05 Kufel Sandomierski
KO 06 Kufel na 25 - lecie Kopalni Dolomitu w Sandomierzu
KO 07 Kufel na inauguracje filmu “OGNIEM i MIECZEM”
KO 08 Kufel Dzwonników Zygmunta na Wawelu
KO 09 Kufel Kraków 2000
KO 10 Kufel na 400 - lecie stołeczności Warszawy
KO 11 Kufel firmowy Metalurgii Radomsko
KO 12 Kufel firmowy Zakładów Doświadczalnych Silikonów w Sarzynie
KO 13 Kufel firmowy Metalodlewu Kraków
KO 14 Kufel dla Polskich Misji Pokojowych ONZ
KO 15 Kufel na 700 - lecie Orła Białego