1 Durdik J. i inni,The Pictorial Encyclopedia of Antiques, Hamlyn, London, N.York, Sydney, Toronto, 1970  (Tlumaczenie angielskie).
2 Dwenger R.,  Kunstbandwerkliches  Zinngiessen, VEB Fachbuchverlag, Leipzig 1980.
3 Stara D.,  Markenzeichen  auf  Zinn,  Artia  Verlag,  Praha, 1978.
4 Tuchołka - Włodarska B.,  Cyna od XV do XiX w., Katal. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdansku,  Gdańsk  1992.
5 Bolewski  A. i inni, Surowce  Mineralne  Swiata,  Cyna -Sn, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1977
6 Florow  A.W.,  Artystyczna  Obróbka  Metali,   PWN,  Warszawa  1989