Wszelkie uwagi na temat niniejszego katalogu proszę kierować do Webmastera i producenta: PWA PoliArt s.c. Każdorazowe wykorzystanie zawartych w nim materiałów, zdjeć lub grafiki w całooci lub we fragmencie wymaga pisemnej ich zgody. Korespondencje w tej sprawie kierować należy na adres: internetowy poliart1@wp.pl lub pocztowy PWA PoliArt S.C., ul. Grochowskiego 9, Pl 42-200 Częstochowa.


Copyright © 2000 - by PWA PoliArt s.c.