PWA PoliArt s.c. jest jedyną obecnie w kraju, pracownią konwisarską z prawdziwego zdarzenia,
powstałą w 1988 roku na zasadzie spółki cywilnej, jako firma rodzinna.

Nadrzędną misją firmy jest odrodzenie tradycji i upowszechnienie konwisarstwa w Polsce,
jako rękodzieła artystycznego, stanowiącego cenne narzędzie promocji kraju i jego regionów poprzez:


 • wywołanie wzrostu zainteresowania konwisarstwem i świadomości jego znaczenia w kraju i zagranicą,
 • kreowanie konwisariów okolicznościowych dla urzędów i instytucji państwowych i regionalnych z ich emblematami i symbolami,
 • tworzenia konwisariów dla firm, zrzeszeń i związków, na ich własne potrzeby z okazji różnych jubileuszy i rocznic,
 • dostarczenie społeczeństwu różnych tematycznie konwisariów posiadających istotne wartości i walory artystyczne i utylitarne,
 • udostępnienie kolekcjonerom szeregu wartościowych eksponatów w seriach tematycznych,

  Wysoki status swój osiągnęła natomiast poprzez:
 • wprowadzenie na rynek krajowy szeregu wzorów rdzennie polskich,
 • wysoką jakość i wyróżniający się poziom artystyczny wprowadzanych wyrobów,
 • bardzo szeroki asortyment wyrobów i zróżnicowane tematycznie wzornictwo,
 • realizacje różnorodnych zamówień dla szeregu instytucji, urzędów i zakładów,
 • naukową analizę, racjonalne wykorzystanie i modyfikacje znanych technik konwisarskich.

  W wyniku rygorystycznej kontroli jakości wszystkie nasze wyroby spełniają obecnie obowiązujące w Europie normy.