PWA PoliArt oferuje własne, unikalne wyroby konwisarskie najwyższej jakości, w szerokim asortymencie i zróżnicowanej tematyce tradycyjnej i współczesnej, a w tym:
 
 • Kufle piwne z wieczkiem i bez, klasyczne i stylizowane;
   
 • Puchary, kielichy czarki i dzbany do piwa, wina i likierów;
   
 • Puchary sportowe i okolicznościowe;
   
 • Świeczniki klasyczne i secesyjne, lampy stołowe i postumenty do lamp;
   
 • Patery, statuetki, i plakietki; płaskorzeźby i elementy zdobnicze;
   
 • Wyroby i zestawy specjalne.
  zarówno ogólnego przeznaczenia jak i okolicznościowe na zamówienia indywidualne instytucji i organizacji lub zrzeszeń.

  Oferta nasza obejmuje bardzo szeroką tematycznie gamę wzorów o motywach polskich, ogólno narodowych i regionalnych, w tym;
   
 • Warszawskich, gdańskich, krakowskich i zakopiańskich oraz wojskowych;
   
 • Myśliwskich, obejmujących sceny z polowań i terenów łowieckich oraz gatunki zwierzyny łownej;
   
 • Związanych ze sztuką, głównie architekturą, rzeźbą i malarstwem;
   
 • Rodzajowych związanych, np. z wytwarzaniem wina i piwa;
   
 • Średniowiecznych i rycerskich;
   
 • Sportowych.

  Przy projektowaniu, doborze i selekcji poszczególnych wzorów stosowano odpowiednie kryteria pozwalające na zachowanie stosowanej formy, stylu i wzornictwa, związanych z określoną epoką i zapewnieniem wysokiego poziomu artystycznego. Warunki sprzedaży i płatności wyrobów ogólnego przeznaczenia ujęto w osobnym punkcie, natomiast koszt realizacji zamówień okolicznościowych jest kalkulowany każdorazowo indywidualnie, zależnie od zakresu prac i liczby egzemplarzy, wg zasad ujętych w ofercie wykonania konwisariów specjalnych. Oznaczenia, tj. kody artykułów na liście wyrobów i zdjęciach są zgodne, a wyroby pogrupowano w serie tematyczne.