Współczesne osiągnięcia informatyki i rozwój nowoczesnej techniki umożliwiają producentom i dealerom wprowadzenie korzystnych innowacji i postępu w dziedzinie marketingu i reklamy swych wyrobów. Dotyczy to przede wszystkim sposobu i kosztów ich prezentacji, jakie stwarzają elektroniczne nośniki informacji CD-R oraz powszechnie juz dostępne PC’ty.

Proponujemy, zatem opracowanie i wykonanie elektronicznego katalogu wyrobów Państwa zakładu obejmujące:
 • projekt graficzny i układ katalogu, łącznie z etykietą CD-R,
 • charakterystykę zakładu i poszczególnych wyrobów,
 • dostosowanie programu komputerowego do potrzeb,
 • wykonanie zdjęć cyfrowych wszystkich wyrobów,
 • aranżacje katalogu i komputerowe opracowanie zdjęć,
 • nagranie katalogu na płyty kompaktowe CD-R,
 • wykonanie etykiety CD-R.


  Zalety tego rodzaju katalogów są niewątpliwe, o czym świadczą korzyści wynikające z:
 • niższych kosztów ich wykonania w stosunku do tradycyjnie drukowanych katalogów,
 • możliwości realizacji małych nakładów i nagrywania dowolnej liczby egzemplarzy,
 • możliwości modyfikacji katalogu na bieżąco i uzupełniania nowymi wyrobami,
 • możliwości wykonania kilku opcji, np. kilku wersji językowych w tej samej edycji, przy niewielkim stosunkowo nakładzie.


  ączne koszty wykonania elektronicznego katalogu wyrobów mogą wahać się w granicach od 15.000,- PLN do 50.000,-PLN i zależą głównie od pracochłonności uwarunkowanej zakresem prac, w szczególności:
 • wymaganiami graficznymi i liczbą opcji językowych,
 • liczbą produkowanych wyrobów i odpowiadających im zdjęć,
 • zakresem prezentacji i szczegółowością ich charakterystyki,
 • nakładem, tj. liczbą zamówionych egzemplarzy.


  Koszty te muszą być, zatem każdorazowo dokładnie przeanalizowane i skalkulowane w ofercie szczegółowej, opracowanej na podstawie konkretnych założeń zleceniodawcy.

  Licząc na owocną współpracę, Serdecznie pozdrawiamy
  Lewandowscy