01. Wszystkie nasze wyroby zaliczone zostały do rękodzieła artystycznego przez Krajową Komisję Artystyczną i Etnograficzną.
02. Mają one, zatem głównie charakter artystyczno-dekoracyjny i w związku z tym nie wystawiamy żadnych certyfikatów stwierdzających ich przeznaczenie bądź przydatność także do innych celów. Ponieważ jednak wyroby te, z wyjątkiem wyrobów grupy 5, wykonywane są ze stopu zawierającego przynajmniej 95% Sn (cyny), to zgodnie z ogólnie obowiązującymi wymogami mogą być dopuszczone sporadycznie do kontaktu z wyrobami spożywczymi. Świeczniki i lichtarze, ujęte w grupie 05, mogą być wykonywane natomiast ze stopu o mniejszej zawartości Sn.
03. Podane ceny netto uwzględniają koszt okresowej dostawy przez producenta do regularnych odbiorców w kraju. Nie obejmują natomiast kosztów transportu i ubezpieczenia do odbiorców sporadycznych. Nie uwzględniają także wymagań specjalnych dotyczących wykończenia bądź opakowania i obowiązują przy zakupie przez odbiorców krajowych na kwotę, co najmniej 500,- zł, a przez zagranicznych na kwotę 1000,- EUR.
04. Prowadzimy także sprzedaż wysyłkową na miejsce wskazane w kraju, z dostawa przez "DHL - Servisco": na koszt producenta - przy zakupie na kwotę wyższą od 5000,- zł, a na kwotę niższą, ale nie mniejsza jak 500,- zł - na koszt odbiorcy. Sprzedaż wysyłkową za granice realizowana jest przy zakupie na min. 2500 EUR, a koszt transportu poza granice kraju pokrywa importer.
05. Przy zakupie wyrobów u producenta obowiązuje płatność gotówką lub przelewem na konto PWA PoliArt S.C.: ING Bank Śląski S.A., Oddział Częstochowa, konto nr 19 1050 1142 1000 0022 5114 1236, przed ich odbiorem, a wyjątkowo - tylko w przypadku stałych odbiorców - w ciągu dwóch tygodni po odbiorze. SWIFT do ING Banku Śląskiego: INGB PL PW.
06. Realizujemy również specjalne zamówienia zrzeszeń, organizacji i przedsiębiorstw na indywidualnie projektowane puchary i kufle okolicznościowe i jubileuszowe bądź na wyroby ogólnego przeznaczenia z napisami okolicznościowymi. Możliwe jest także wykonanie określonej tylko partii wyrobów, min. 200 szt., każdego wzoru dostarczonego przez zamawiającego lub w mniejszej ilości, ale po wyższej cenie (patrz katalog na CD-ROM).
07. Na wyjątkowe okazje kompletujemy zgodnie z życzeniem dowolne zestawy konwisariów, a w razie potrzeby wykonujemy odpłatnie stosowe inskrypcje i gwarantujemy opakowanie specjalne, w postaci kaset drewnianych wyściełanych atlasem, za dodatkowa oplata: 40,- zł, 50,- zł, 60,- zł, i 120,- zł, zależnie od wielkości kasety.
08. Każdy puchar może być wykonany, za dodatkową opłatą, jako kubek z uchem, a niektóre z nich jako puchary z dwoma uszami (po 8 zł za ucho) na specjalne nagrody sportowe bądź upominki jubileuszowe ze stosownymi inskrypcjami, za odrębną opłatą.